Enter your keyword

وبلاگ

محدودیت های خود را به آغوش بکشید

محدودیت های خود را به آغوش بکشید

من به اندازه کافی زمان، پول، آدم و تجربه ندارم. لطفاً ناله ها و شکایت ها را خاتمه دهید! هرچه کمتر بهتر! محدودیت ها مزیت است. منابع محدود شما را مجبور می کند با چیزهایی که واقعا نیاز دارید پیش روید و خلاقیت در وجودتان رشد کند.
آیا سلاح هایی را که زندانیان با صابون و قاشق ساخته اند، دیده اید؟ آنها با چیزی که در دست داشتند، شروع به ساخت کردند

برنامه ریزی ها اجازه میدهند که گذشته ، آینده را به پیش راند ! آنها به شما چشم بند میزنند !
به این سو پیش میرویم زیرا گفته بودیم که به این سو پیش برویم …
برنامه ریزی ها با نوآوری و تصمیم گیری در دم  ناسازگارند و شما باید بتوانید در هر لحظه تصمیم بگیرید